Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) stamt uit 2002. De overheid heeft die wet ingevoerd met als doel het terugdringen van het grote aantal WAO’ers en de instroom hiervan.

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de eerste ziektedag wordt begonnen met actieve begeleiding van de werknemer. Het doel hiervan moet een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt zijn.

In de tijd dat een werknemer arbeidsongeschikt is en onder contract staat van een werkgever is de werkgever verplicht het loon door te betalen en verplichte acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Dit voor een periode van twee jaar of tot het arbeidscontract afloopt.

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd.

De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie.
Als dit naar de mening van het UWV onvoldoende wordt ingevuld, kan het UWV sancties opleggen. Van de werknemer wordt een actieve houding verwacht om tot een terugkeer in het arbeidsproces te komen.

Vragen, interesse of uzelf aanmelden?

 

We geven u graag meer informatie in een kosteloos oriënterend gesprek.

Bel ons: +316 459 628 55

Afspraak maken

Hoe kunnen we helpen?

Contactformulier