Spoor 2 traject – Re-integratie 2e  spoor

 

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan start u samen een de re-integratie zoals voorgeschreven in de Wet Verbetering Poortwachter in samenwerking met uw bedrijfsarts en/of arbodienst.

 

Indien het niet mogelijk blijkt om uw werknemer binnen uw bedrijf te laten re-integreren, ook niet in een andere functie, dan wordt er van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk buiten het bedrijf zoekt naar mogelijkheden.

 

Coaching en Advisering heeft expertise en mogelijkheden om u en uw werknemer te ondersteunen met het vinden van mogelijkheden voor uw werknemer buiten uw bedrijf (Spoor 2).

 

De doelstelling van het inzetten een 2e spoor traject:

Het duurzaam herplaatsen van de medewerker in een functie bij een andere werkgever en onterechte dan wel onnodige instroom in de WIA voorkomen.

 

Voordelen van het snel en correct inzetten van Spoor 2 traject:

– U voorkomt loonsancties van UWV door verantwoordelijkheid te nemen voor de re-integratie van uw werknemer door deze naar nieuwe mogelijkheden te ondersteunen.

– De instroom van de ziektewet bepaalt de hoogte van Ziektewetpremie.

 

Coaching en Advisering heeft een groot netwerk en al meer dan 10 jaar ervaring met Spoor 2 trajecten.

 

Neem vrijblijvend contact op met ons.

 
banner
adres

Coachingenadvisering©2017
designed by BJORN-TECH
Algemene voorwaarden